top of page

ไม้ไผ่ราวยาง

เกรดเดียวกับที่โรงงานใช้

มั่นใจได้เนื่องจากผ่านการควบคุมด้วยตัวโรงงานเอง

แข็งแรงทนทาน

เป็นไม้ไผ่ตัน ลำตรง และทำความสะอาดอย่างดี

รับรองคุณภาพ และความพึงพอใจ

คุ้มค่า คุ้มราคา ซื้อทีเดียวใช้กันยาว ๆ

สั่งจอง ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อ

552056.jpg
bottom of page