top of page

โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน

บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ รร.บ้านนาปราน ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ รร.บ้านนาปราน ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยตัวแทนผู้รับมอบ คุณเบญจมาส สุขกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาปราน

​     เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและด้านสุขภาพ รู้จักกฏกติการู้แพ้ รู้ชนะ รักสามัคคี และรู้จักให้อภัยพร้อมทั้งได้มอบชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 คน ได้แก่ ด.ญ.กมลพิชญ์ ภาครัตน์ นักเรียนชั้น ป.2 และ ด.ช.ธนพงศ์ แสงคง นักเรียนชั้น ป.1

 Gallery

bottom of page